تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
Najme Abedi
معاون آموزشی و دبیر از مهر ۱۳۸۹
1. آشنایی کامل با نرم افزارهای طراحی و ساخت انیمیشن Auto Cad Word Power Point . 3D Max photo shope lumion 2.طراح معمار و عاشق ایده پردازی 3. دست به قلم و عاشق شعر 4.تدریس

Najme Abedi

مهندس معمار ، معاون آموزشی و دبیر

 کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری (1394)از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (فارس) با معدل32/18

 کارشناسی: فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری(1390) از دانشگاه آزاد واحد سروستان با معدل 54/17

 کاردانی: فارغ التحصیل رشته معماری (1387)از دانشگاه آزاد واحد شیراز با معدل27/ 16

۳۴ سال
خانم