تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
فائزه کوهستانی
مسئول فنی داروخانه از فروردین ۱۳۹۷

فائزه کوهستانی

دکتر داروساز
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

علاقمند به فعالیت های مارکتینگ و ریسرچ

۲۶ سال
خانم