تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
فائزه کوهستانی
مسئول فنی داروخانه از فروردین ۱۳۹۷

فائزه کوهستانی

دکتر داروساز

علاقمند به فعالیت های مارکتینگ و ریسرچ

۲۷ سال
خانم