تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سینا پیروزمندان

سینا پیروزمندان

برنامه نویس و گرافیست

برنامه نویس سمت وب fullstack

گرافیست

علاقمند و پژوهشگر مباحث امنیت

۱۶ سال
آقا