الهام ذبیحی

الهام ذبیحی

گرافیست
معرفی الهام ذبیحی

تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۸ تا هم اکنون
گرافیست در استودیو طراحی و ایده پردازی ژیوار