تصویر کاربر

علی هنرمند

برای آشنایی با تخصصهای من میتونید به پروفایل linkedin من مراجعه کنید. البته ادعای متخصص بودن در هیچ
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

علاقه مند به کشف و درک دنیا و تجربه های نو به مطالعه علاقه مند هستم و دارم سعی میکنم دنیارو از دیدهای مختلف ببینم عاشق در لحظه زندگی کردنم