تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سمیرا
بنیان گذار از تیر ۱۳۹۹
برنامه نویس تولید محتوا

سمیرا

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد...