تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
رضا نازاریان
UI/UX Designer از مهر ۱۳۹۸
UI/UX Design Front end

رضا نازاریان

UI/UX Designer

۲۲ سال
آقا