تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
گلناز شهشهانی
کارشناس تولید محتوا از آبان ۱۳۹۹
تولید محتوا ترجمه گویندگی و دوبله طراحی تجربه کاربر

گلناز شهشهانی

۱ سال
خانم