تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
گلناز شهشهانی
کارشناس تولید محتوا از مهر ۱۳۹۹
تولید محتوا ترجمه گویندگی و دوبله طراحی تجربه کاربر

گلناز شهشهانی

۲ سال
خانم