تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
زهرا کمالی

زهرا کمالی

کارشناس فناوری اطلاعات

تحصیلات:

كارشناسي ارشد: مهندسي فن آوري اطلاعات، گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي، دانشگاه شيراز

كارشناسي: مهندسي كامپيوتر، گرايش نرم افزار، دانشگاه آزاد شيراز

تدريس در هنرستان راضيه، سال 1381

تحلیگر سیستم و مسئول بخش نرم افزار مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه از سال 1382 تا 1386

کارشناس IT مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 86 تا 1394

مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1394 تا کنون

تجارب:

-تحليل سيستم ها شامل تهيه بيش از بيست RFP شامل سيستم هاي اطلاعاتي HIS، -سيستم PACS(Picture archiving and Communication System) و ..

-تجزيه و تحليل محيط

۴۳ سال
خانم