تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
دانیال دارابی
مدیر محصول از آذر ۱۳۹۹

دانیال دارابی

۲۳ سال
آقا