تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سعید جعفری

سعید جعفری

android Developer

خب باید یاد بگیریم دیگه! مگه مهم تر از اینم هست؟