مهسا کاظم زاده

مهسا کاظم زاده

UX Designer
معرفی مهسا کاظم زاده

مهارت‌ها
problem solving user research Information architecture user journey figma xd mirro user flow
تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۴۰۱ تا هم اکنون
UX Designer در اُکالا