مسعود افتخاری

مسعود افتخاری

Front-End Designer
معرفی مسعود افتخاری

مهارت‌ها
HTML5 CSS3 Sass JavaScript React Bootstrap4 Tachyons
تجربیات حرفه‌ای
از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا هم اکنون
Front-End Developer در تاو ونداد - فیتو