مهدی حق نگر

مهدی حق نگر

برنامه نویس
ویرایش پروفایل
معرفی مهدی حق نگر

مهارت‌ها
Blazor Asp.net core Sql C#
تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۸۹ تا هم اکنون
کارشناس IT در آموزش و پرورش