سارا رابط

سارا رابط

طراح فرآیند
معرفی سارا رابط

تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۹۷ تا هم اکنون
مدیر عامل در آبرَک