سارا مشایخ

سارا مشایخ

طراح
معرفی سارا مشایخ

سارا مشایخ

متولد ۱۳۷۰

رشته طراحی صنعتی در دانشگاه هنر خوندم.

شغل اجدادی من فرش بوده و خوشحالم که وارث این حرفه هستم.

در زمینه وصل فرش از دل روستاهای ایران به بازار جهانی کوشیدم و راه طویلی هم‌چنان در پیش دارم.

تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۹۷ تا هم اکنون
مدیر در فرش دست‌باف مشایخ