محمدحسن مختاری

محمدحسن مختاری

طراح محصول
معرفی محمدحسن مختاری

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۹۹ تا هم اکنون
Product Designer در Sabaidea

فیلیمو، سینماتیکت و صباویژن

از امرداد ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹
UI/UX Designer در Maat
از تیر ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۸
UI/UX Designer در IT Parsa