فرشاد فهیمی

فرشاد فهیمی

توسعه دهنده
معرفی فرشاد فهیمی

به عنوان یک توسعه دهنده وب، تحلیل و بررسی سیستم‌ها، پیاده سازی، افزایش قدرت و بازدهنی سیستم ها در حال فعالیت هستم.

سال‌ها پیش این مسیر رو شروع کردم و هر لحظه در حال تلاش برای توسعه دانش خودم و همچنین افزایش بهره‌وری سیستم‌ها کردم. و تونستم تسلط بسیار خوبی در زمینه توسعه سیستم‌ها پیدا کنم.که بیشتر شامل سیستم‌های ابری می‌شود.

مهارت‌ها
php laravel lumen mysql redis html css scss javascript es6 vuejs nuxtjs vuex Adonisjs
تجربیات حرفه‌ای
از امرداد ۱۳۹۷ تا هم اکنون
توسعه دهنده در شهر فافا