محمدرضا میرزایی

محمدرضا میرزایی

game designer
معرفی محمدرضا میرزایی

تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۷ تا هم اکنون
گرافیست در