زهرا فیض

زهرا فیض

UX/UI Designer
ویرایش پروفایل
معرفی زهرا فیض

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای