وحید ناموری

وحید ناموری

طراح محصول
معرفی وحید ناموری

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۹
DesignOps در Abron Studio
از آبان ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح محصول در RAW Idea

از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا مهر ۱۳۹۹
طراح محصول در Panion