مهدی صائم

مهدی صائم

طراح محصول
معرفی مهدی صائم

در حال ساختن محصولات با دیگران برای دیگران!

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۴۰۱ تا هم اکنون
طراح محصول در تخفیفان