مهدی صائم

مهدی صائم

طراح محصول
ویرایش پروفایل
معرفی مهدی صائم

در ده ثانیه، مهدی صائم هستم و دوساله دارم سعی ‌می‌کنم تا اطرافیانم از محصولاتی که من طراحشون هستم لذت ببرن...

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای