صمد خطیبی

صمد خطیبی

طراح تجربه
معرفی صمد خطیبی

دانشگاهی:

• کارشناسی ارشد طراحی تعاملی از دانشگاه صنعتی دلفت هلند

• کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد تهران

حرفه‌ای:

• هم‌بنیان‌گذار گروه «باهمزی»: طراحی بازی‌های جمعی و برگزاری رویدادهای بازی‌های بزرگسال

• ایده‌پردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های گوناگون طراحی تجربه کاربری در فضای فیزیکی و دیجیتال

مهارت‌ها
• مدیریت پروژه‌های کاربر • ایده‌پردازی در حیطه تجربه کاربری (دیجیتال و غیردیجیتال) • جمله‌پردازی (Copywriting) مدیر محصول بازی رومیزی
تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
موسس (مشترک) در گروه باهمزی