علی امان زادگان

علی امان زادگان

معرفی علی امان زادگان

مهارت‌ها
C# Programmer Full Stack Developer
تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۷ تا هم اکنون
مدیر در دانش بنیان تیرازیس نرم افزار