محمد علی خسرونژاد

محمد علی خسرونژاد

Full Stack Developer
معرفی محمد علی خسرونژاد

http://linkedin.com/in/alikhosronejad

مهارت‌ها
http://linkedin.com/in/alikhosronejad
تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۸۸ تا هم اکنون
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در فاتح صنعت