پریسا جاوید

پریسا جاوید

مدیر پروژه
معرفی پریسا جاوید

به عنوان مدیر پروژه مسئول نظارت بر درست کار کردن تمام سیستم‌های درونی و بیرونی سازمان هستم به طوری که همه‌ی طرف‌ها از فعالیت در این سیستم تجربه‌ی خوبی داشته باشن؛ کارکنان، کافرمایان و حتی مخاطبان کارفرمایان.

درک مسئله، مخاطب سنجی، بستر شناسی، طراحی راهکار و استراتژی، اجرا و فیدبک تا رسیدن به بیشترین اثربخشی در کوتاهترین زمان، چرخه ای است که بارها در مدیریت پروژه‌های مارکتینگ برای سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تجربه کردم.

انتقال این تجارب در قالب کارگاه‌ها و دورهای آموزشی از دیگر فعالیت‌های من است.

تجربیات حرفه‌ای
تا اردیبهشت ۱۳۹۸
Co_founder در اینفوگرام _ مرکز تخصصی بازاریابی محتوایی