میلاد صبح خیز

میلاد صبح خیز

طراح تجربه کاربری و توسعه دهنده یونیتی
ویرایش پروفایل
معرفی میلاد صبح خیز

مهارت‌ها
UX Design Unity Game Design
تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۹۴ تا هم اکنون
هم بنیانگذار در آرمیک‌سافت