منا اسدی

منا اسدی

معرفی منا اسدی

من منا اسدی هستم

دانشجوی ترم 6 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

مشغول به کار در آکادمی منابع انسانی پرانتز به عنوان HR Training Trouble Shooter و همچنین در شرکت Delinternet Telecom به عنوان Scrum Master | HR Generalist در تیم فنی هستم.