عاطفه شاکر

عاطفه شاکر

ویرایش پروفایل
معرفی عاطفه شاکر

سه سال گرافیک کار کردم

بعدش فهمیدم عاشق دیجیتال مارکتینگم البته زیر شاخه استراتژی

تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۹۸ تا هم اکنون
R&D در گامینو تجارت بین الملل