محمدرضا عباسی

محمدرضا عباسی

طراح تجربه‌ی کاربر
معرفی محمدرضا عباسی

من محمدرضام، توی دانشگاه انسان‌شناسی خوندم و مدتی در حوزه‌ی مارکتینگ مشغول بودم. بعد از مدتی به سمت طراحی تجربه‌ی کاربر اومدم و در حال حاضر در این حوزه مشغول هستم. همچنین علاقه‌ی زیاد به طراحی بازی مخصوصا از نوع بردگیم هستم.