لادن پورسهراب

لادن پورسهراب

معرفی لادن پورسهراب

تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۳۹۸ تا هم اکنون
Product Designer در Snappfood