سحر شجاعیان

سحر شجاعیان

مدیر کانون تبلیغات فرزام
معرفی سحر شجاعیان

تجربیات حرفه‌ای
از امرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
مدیر تبلیغات و گرافیست در موسسه هوشمند و مدرن زبان رادین