زهرا شفیعی سروستانی

زهرا شفیعی سروستانی

معرفی زهرا شفیعی سروستانی

شروع کار از سال ۹۲ در رشته تجارت الکترونیک و تولید محتوا در شرکت طراحی صفحات وب گاتریا آغاز کردم .

پشتیبان و تولید محتوای سایت هیات روستایی و عشایری فارس از سال ۸۸ الی ۹۳

تولید محتوای سایت کالیپسن ( فروش لوازم آرایشی ) به مدت یکسال ۹۴

کارشناس فروش شیراز تخفیف از سال ۹۵ تا ۹۷

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فن آوری اطلاعات