علی نیک‌نام

علی نیک‌نام

معرفی علی نیک‌نام

مهارت‌ها
شبکه امنیت اطلاعات برنامه نویس سابق
تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۳۹۸ تا هم اکنون
مسئول شبکه در شرکت گاز استان فارس