دانیال عنایتی

دانیال عنایتی

ux/ui designer
معرفی دانیال عنایتی

تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۴۰۰ تا هم اکنون
ux/ ui designer در BURUX