وحید صفاری

وحید صفاری

تجزیه و تحلیل سیستمها،مدلسازی فرآیندهای کسب‌وکار،مدیر بانکهای اطلاعاتی
معرفی وحید صفاری

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مدیر عامل شرکت سامانه ساز تیرازیس

مهارت‌ها
کار با پایگاههای داده ای Acess Oracle Sql Server برنامه نویسی PL/SQL برنامه نویسی T/SQL SQL Server Administration برنامه نویسی دلفی برنامه نویسی C++ آشنایی با مفاهیم تست و آزمون نرم‌افزار تسلط بر مفاهیم فرآیند و فرآیندگرایی تسلط بر مدلسازی فرآیندهای کسب‌وکار ( BPMN XPDL EPC ) و ....