محمد آزادمنش

محمد آزادمنش

SysAdmin - Server , Host Manager
معرفی محمد آزادمنش

Cantact With Me : M-Azadmanesh ir

مهارت‌ها
مجازی ساز وی ام ور لیوکس ویندوز سرور سیسکو ( CCNA )
تجربیات حرفه‌ای
از دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
مدیر داخلی ؛ مدیر هاست و سرور در CODEBOX