یاسمین ایلکا

یاسمین ایلکا

طراح محصول وطراح تجربه کاربری
معرفی یاسمین ایلکا

مهارت‌ها
فتوشاپ/ایلیوستراتور/ایکس دی/راینو/کیشات /طراحی دستی/ماکت سازی/کاربا رنگ های گواش و ابرنک مداد رنگی و.../نجاری/جوشکاری/
تجربیات حرفه‌ای
از امرداد ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح تجربه کاربری بهار سامانه شرق در بهار سامانه شرق