مهران مدرس

مهران مدرس

طراح محصول
معرفی مهران مدرس

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح محصول در بادصبا