حسن تیربازاری

حسن تیربازاری

طراح گرافیک
ویرایش پروفایل
معرفی حسن تیربازاری

تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۸۹ تا هم اکنون
UI/UX designer در دکتردکتر