امین نصیرزاده

امین نصیرزاده

معرفی امین نصیرزاده

حدود ده سالی میشه که با برنامه و برنامه نویسی سر و کله میزنم ، عاشق یادگیری ام مخصوصا جدیدترین ها .