علیرضا ضرونی

علیرضا ضرونی

گرافیک دیزاینر
معرفی علیرضا ضرونی

کارشناس گرافیک دارای مدال طلای کشوری مسابقات طراحی گرافیک

مهارت‌ها
طراح گرافیک عکاس مدیر هنری
تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۳۹۷ تا هم اکنون
طراح گرافیک در