محمد حسین بابا

محمد حسین بابا

طراح رابط کاربری
معرفی محمد حسین بابادانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی