ندا صالحی

ندا صالحی

پژوهشگر و مدرس طراحی اخلاقی و مشاور نوآوری طراحی محور
معرفی ندا صالحی

دانش آموخته ی ارشد طراحی صنعتی، مدرس، مترجم و پژوهشگر طراحی هستم.

از سال 92 مسیر حرفه ای ام را به عنوان پژوهشگر نوآوری طراحی محور آغاز کردم. در این سال ها با سازمان ها و شرکت های بسیاری مانند جامعه ایمن شهرداری، سازمان زیباسازی استان تهران، کارخانه ی مواد غذایی، شتابنده ها، شرکت های فناوری و استودیوهای طراحی همکاری داشته و سعی کرده ام با روش های طراحی انسان محور نیازهای واقعی کاربر را شناسایی و در جهت رفع آنها و یا بهبود شرایط، به کسب و کارها راه حل ارائه دهم.

اما همکاری ام به عنوان طراح و مشاور با زیست بوم کسب و کارهای نوپا سرآغاز مطالعات و تجارب جدید شد که به طبع آن، از سال 96 تاکنون به عنوان دستیار و مدرس مستقل، شروع به تدریس "راه های ارائه و تجاری سازی ایده" و "طراحی مدل کسب و کار" در قالب واحد درسی جدید در دانشگاه ها و موسسات کردم. در نتیجه ی آن در مواجهه با چالش کسب و کارها، بیشتر از همیشه خلا شناخت طراح و تخصص طراحی را در زیست بوم کسب و کارهای نوپای ایران مشاهده کرده و در جهت رفع آن با همکاری اهل فن، انواع دورهمی های حرفه ای را در کنار دیگر فعالیت های تخصصی راه اندازی و ارزیابی کردیم.

به سبب همکاری ام با کسب و کارهای متنوع شاهد بودم که چگونه شوق به ساختن و استفاده از قابلیت های جدید طراحی و فناوری در میان اهالی طراحی بعلاوه ی درخواست افزایش درآمد صاحبان تجارت - بدون توجه به پیامدهای آن - تصمیم گیری های اخلاقی توسعه دهندگان کسب و کارها، مدیران محصول و طراحان را تحت تاثیر خود قرار داده است. درنتیجه به عنوان عضوی از جامعه ی حرفه ای طراحی، خود را موظف دانستم نسبت به تبعات تصمیمات اشتباه طراحی آگاهی بخشم. برای این منظور از سال 1401 در حال مطالعه، ترجمه و تالیف پیرامون مفاهیم طراحی انسانی و مهارت های تصمیم گیری اخلاقی مورد نیاز طراحان و توسعه دهندگان کسب و کارها در مواجهه با فناوری هستم.

شما می توانید چکیده ای از این مطالعات را در بخش آموزش سایت "استودیو طراحی انسانی" (humandesignstudio.ir) و اینستاگرام human design studio مطالعه فرموده و با من بیشتر آشنا شوید.

مهارت‌ها
مشاور نوآوری طراحی محور مدیریت روند طراحی مدیریت تحقیق و توسعه کاربر پژوهی تحقیقات طراحی
تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۴۰۱ تا هم اکنون
موسس در استودیو طراحی انسانی

تجربه ی یک کنشگر طراحی در خلق راه هایی برای ایجاد و بهبود گفتمان پیرامون طراحی اخلاقی و فناوری انسانی در جامعه طراحان و کسب و کارها چالش برانگیز است. با این حال سعی می کنم در جایگاه پژوهشگر طراحی، به عنوان وکیل مدافع کاربر، نیازهای او را به عنوان یک انسان و نه فقط مصرف کننده ی صرف، در بستر زیست بوم اش شناسایی و در این راستا مشاور کسب و کارها باشم.