محمد میرعلی

محمد میرعلی

توسعه دهنده و طراح
معرفی محمد میرعلی

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱
مدیریت تبلیغات و نتورک مارکتینگ در دینگوتل
از تیر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۱
هم بنیانگدار در گیمیینو