سیاوش ملک نسب اردکانی

سیاوش ملک نسب اردکانی

طراح محصول
معرفی سیاوش ملک نسب اردکانی

طراح محصولات دیجیتال

مهارت‌ها
طراحی محصول
تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح محصول در خوداشتغال