کوثر مغنیان

کوثر مغنیان

دیزاینر
معرفی کوثر مغنیان

دانشجوی سال آخر رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران هستم. سه سال هست که به طور تخصصی در حوزه‌ی طراحی برای کودکان فعالیت می‌کنم.

جهان بینی کودک من رو شگفت زده می‌کنه و فکر می‌کنم کودکان لایق آینده‌ و دنیای بهتری نسبت به دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم هستند.

مهارت‌ها
طراحی برای کودکان تفکر طراحی طراحی خدمات
تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۹۹ تا هم اکنون
هم بنیان گذار در کانون نوآوری کاوان