احمد آزادوار

احمد آزادوار

راهبر پژوهش کاربری
معرفی احمد آزادوار

نزدیک به یک دهه تجربه در پژوهش‌های مربوط به کاربر ‌ و تجربه‌ی کاربری بازی‌های کامپیوتری ضمن همکاری با شرکت‌های بین المللی پیشرو در صنعت؛ به علاوه‌ی مشارکت در تولید دانش در‌این زمینه از طریق معرفی و انتشار پروژه‌ها و روش‌های نوین استفاده شده برای تحلیل داده‌های متنوع کاربر.

تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
سرپرست آزمایشگاه تجربه کاربری در Wargaming USA
از دی ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
متخصص روان‌سنجی/سایکوفیزیولوژی در Ubisoft
از مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۷
مدیر پروژه پژوهش در Ubisoft
از بهمن ۱۳۹۷ تا هم اکنون
راهبر پژوهش کاربری در Ubisoft Sweden

راهبری تیم پژوهش کاربری (شامل ۴ استودیو و در حدود ۱۹ پژوهشگر) فعال در ایجاد استاندارد‌ها و تنظیم قرارداد تحلیل داده برای ‌پروژه‌های بین المللی و حمایت از پژوهشگران وابسته به علاوه‌ی نظارت بر مرکز جمع آوری و کلیه مراحل ارزیابی، تحلیل و ارائه‌ی داده.