احسان فریدی

احسان فریدی

طراح علمی
معرفی احسان فریدی

احسان هستم، هم بنیانگذار استدیو Inmywork که در زمینه طراحی های علمی فعالیت دارد.