سپیده فاطمی

سپیده فاطمی

طراح تجربه کاربر
معرفی سپیده فاطمی

سلام سلام!

من سپیده ام.

یه جوجه دیزاینر که دانشگاه طراحی صنعتی خوندم و بعد تصمیم گرفتم روی UX تمرکز کنم که شاید بتونم دردی از کسی دوا کنم.